top of page

Mikroøkonomi - Ekstraopgave 1.1.1 Markedsligevægt

 

Denne opskrift er en lidt mindre detaljeret version af opskrift 1.1 Markedsligevægt. Du skal igennem de samme trin, men tallene er nye. Den er således ment som en ekstraopgave til at øve fremgangsmåden.

Gennemgang inkl. regneeksempel
 

På et marked er den inverse efterspørgsel: 

 

 

Udbuddet er givet ved: 

 

 

Spørgsmål: Find ligevægtpris (P) og mængde (Q) på markedet

 

 

Trin 1: Sæt funktionerne lig hinanden – det er ligegyldigt om de er på normal form (Q=…) eller invers form (P=…), bare begge er på samme form

 

I ligevægten er udbudt mænge = efterspurgt mængde. Derfor kan vi sætte de to funktioner lig hinanden og kun have en variabel. Det kræver at vi sørger for den samme variabel er isoleret i begge funktioner. Du vælger selv hvilken. Her isoleres Q i efterspørgslen:

Løsningen kort fortalt

Trin 1:

Sæt funktionerne lig hinanden – det er ligegyldigt om de er på normal form (Q=…) eller invers form (P=…), bare begge er på samme form

 

Trin 2:

Variablen (P eller Q) isoleres og beregnes ved ligningsløsning

 

Trin 3:

Det fundne Q eller P sættes nu ind i enten udbuds- eller efterspørgselsfunktionen.

Nu sætter vi de to funktioner lig hinanden, da der i ligevægt gælder at Qs = Qd

Trin 2: Variablen (P eller Q) isoleres og beregnes ved ligningsløsning


Vi kan altså isolere P, da vi nu kun har en variabel

Trin 3: Det fundne Q eller P sættes nu ind i enten udbuds- eller efterspørgselsfunktionen.

 

Uanset om du sætter P ind i udbud eller efterspørgsel bør du få samme resultat.

 

Du kan eventuelt dobbelt tjekke ved at indsætte i begge. Her er begge vist, men som løsning til en opgave er det kun nødvendigt at vise den ene.

Ligevægten illustreres ved at tegne udbuds- og efterspørgselskurven og markere skæringspunktet (se evt. Opskrift 1.2 Illustration af efterspørgsels- og udbudskurver):

MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Markedsligevægt

bottom of page