top of page

Mikroøkonomi - 1.13 Prisloft

 

Denne opskrift lærer dig, hvordan du løser opgaver med prisloft.

 

Et prisloft er når en aktør (staten) bestemmer hvor meget producenterne maksimalt må tage for en vare – altså søger man at hjælpe forbrugerne med at få varen til en pris, hvor alle kan være med.


Et prisloft er kun relevant (i mikroøkonomi kalder vi det bindende), hvis det er lavere end ligevægtsprisen ellers ville være. Altså hvis en vare i ligevægten koster 70kr. og regeringen bestemmer at den maksimalt må koste 80kr. gør det ingen forskel, men hvis loftet er på 60kr., vil det påvirke markedet.


Så vi bekymrer os kun om loftet hvis det ligger under ligevægtsprisen. I så fald vil der være overskydende efterspørgsel fordi forbrugerne gerne vil købe meget til den lave pris, mens producenterne vil producere mindre end i ligevægten.


Det betyder, at i praksis kan alle der vil have denne, nu billigere, vare ikke få den, hvorfor mikroøkonomi siger det ikke er den bedste idé. Tværtimod vil de få, der er først til mølle få den billigt, mens mange ikke kan få tilfredsstillet deres efterspørgsel. Dette skaber incitament for at bruge beskidte kneb såsom penge under bordet til at få varen alligevel.

Gennemgang inkl. regneeksempel

 

På et marked er den inverse efterspørgsel: P=100-2Q

 

Udbuddet er givet ved: Q= -10+2P

 

Spørgsmål a) Regeringen indfører et prisloft på 20. Udregn og illustrer

overskydende efterspørgsel.

 

Trin 1: Find ligevægtspris (P) som du ellers ville gøre for den pågældende

konkurrenceform (opgavetype)

 

Her bruger vi samme fremgangsmåde som i Opskrift 1.1 Markedsligevægt, da vi har udbud og efterspørgsel givet. Dette repræsenterer en løsning for

fuldkommen konkurrence. Fremgangsmåden er nogenlunde den samme

uanset konkurrenceform. Se evt opskrift 6.1 om Monopol.

 

I ligevægten er Qs=Qd, dvs. den udbudte mænge = den  efterspurgte mængde. Derfor kan vi sætte de to funktioner lig hinanden og kun have en variabel. Det kræver at vi sørger for den samme variabel er isoleret i begge funktioner. Vi vælger selv hvilken, men lad os isolere P (i udbuddet) – så bliver det nemmere at illustrere:

Løsningen kort fortalt

Trin 1:

Find ligevægtspris (P) som du ellers ville gøre for den pågældende konkurrenceform (opgavetype)

 

Trin 2:

Er prisloftet lavere end P, indsættes det i udbud og efterspørgsel og de to mængder (Q) findes

 

Trin 3:

Find den overskydende efterspørgsel ved at trække udbudt mængde fra efterspurgt mængde

 

Klik her for samlet illustrationsguide

Nu sætter vi udbud og efterspørgselsfunktionerne lig hinanden:

Vi kan altså isolere Q, da vi nu kun har en variabel

Dette Q indsætter vi i det inverse udbud (man kan også indsætte i invers efterspørgsel) for at finde P:

Trin 2: Er prisloftet lavere end P, indsættes det i udbud og efterspørgsel og de to mængder (Q) findes

 

Vores prisloft var 20, hvilket er lavere end ligevægtsprisen, det er således bindende og får en effekt på markedet. Vi sætter det derfor ind på P’s plads i udbudsfunktionen fra opgaveformuleringen (Q=-10+2P) for at finde den udbudte mængde ved dette prisloft:

For at finde den efterspurgte mængde indsætter vi prisloftet på P’s plads i den inverse efterspørgselsfunktion og isolerer Qd:

Trin 3: Find den overskydende efterspørgsel ved at trække udbudt mængde fra efterspurgt mængde

Dette betyder, at der efterspørges 10 enheder mere end der udbydes, hvis staten tvinger prisen fra 24, som var den oprindelige ligevægtspris, ned til 20 ved at indføre et prisloft.  

 

Der er således en overskydende efterspørgsel (excess demand) på 10 enheder, og vi har herved svaret på spørgsmål a), når vi også får illustrationen med:

 

Først tegnes markedsligevægten inden prisloftet (Se evt. opskrift 1.2 for vejledning til at tegne denne) :

Mikroøkonomi, markedsligevægt

Vi tegner herefter en vandret streg, der illustrerer prisloftet på 20, så den skærer både udbud og efterspørgsel:

Mikroøkonomi, prisloft

Vi viser forskellen på udbudt og efterspurgt mængde ved at trække linjer ned til Q-aksen fra prisloftets skæring med udbud og efterspørgsel:

Mikroøkonomi, prisloft, efterspørgsel

Vi kan se at forskellen netop er 40-30=10 enheder, som var den overskydende efterspørgsel.

 

 

SAMLET ILLUSTRATIONSGUIDE:

 

I illustrationsguiden nedenfor er graferne samlet inkl. beskrivelser. Klik på højrepilen for næste step i illustrationen eller klik på billedet for at forstørre:

1

1

Tegn markedsligevægten før statens indgreb

2

2

Tegn prisloftet som en vandret linje der skærer graferne for både udbud og efterspørgsel

3

3

Marker prisloftets skæring med udbud og efterspørgsel ned på Q aksen for at illustrere forskellen i mængderne.

IllustrationsGuide 1.13

MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Prisloft

bottom of page