top of page

Mikroøkonomi - 1.14 Prisgulv

 

Denne opskrift lærer dig, hvordan du regner opgaver med prisgulv.

 

Et prisgulv er når en aktør (staten) bestemmer hvor meget producenterne minimalt må tage for en vare – altså vil de hjælpe producentens overlevelse. Vi ser dette, når EU f.eks. søger at sikre landbrugets overlevelse eller ved indførsel af mindsteløn.


Et prisgulv er kun relevant (i mikroøkonomi kalder vi det bindende), hvis det er højere end ligevægtsprisen ellers ville være. Altså hvis en vare i ligevægten koster 70kr. og regeringen siger den minimalt må koste 50kr. gør det ingen forskel, men hvis gulvet er på 90kr. vil det påvirke markedet.


Så vi bekymrer os kun om gulvet hvis det ligger over ligevægtsprisen. I så fald vil der være overskydende udbud fordi producenterne gerne vil sælge meget til den høje pris, mens forbrugerne vil efterspørge mindre end i ligevægten.

Gennemgang inkl. regneeksempel

 

På et marked er den inverse efterspørgsel: P=100-2Q

 

Udbuddet er givet ved: Q= -10+2P

 

Spørgsmål a) Regeringen indfører et prisgulv på 30. Udregn og illustrer overskydende udbud.

 

Trin 1: Find ligevægtspris (P) som du ellers ville gøre for den pågældende konkurrenceform (opgavetype)

 

Her bruger vi samme fremgangsmåde som i Opskrift 1.1 Markedsligevægt, da vi har udbud og efterspørgsel givet. Dette repræsenterer en løsning for fuldkommen konkurrence. Fremgangsmåden er nogenlunde den samme uanset konkurrenceform. Se evt opskrift 6.1 om Monopol.

 

I ligevægten er Qs=Qd, dvs. den udbudte mænge = den  efterspurgte mængde. Derfor kan vi sætte de to funktioner lig hinanden og kun have en variabel. Det kræver at vi sørger for den samme variabel er isoleret i begge funktioner. Vi vælger selv hvilken, men lad os isolere P (i udbuddet) – så bliver det nemmere at illustrere:

Løsningen kort fortalt

Trin 1:

Find ligevægtspris (P) som du ellers ville gøre for den pågældende konkurrenceform (opgavetype)

 

Trin 2:

Er prisgulvet højere end P, indsættes det i udbud og efterspørgsel og de to mængder (Q) findes

 

Trin 3:

Find det overskydende udbud ved at trække efterspurgt mængde fra udbudt mængde

 

Klik her for samlet illustrationsguide

Nu sætter vi udbud og efterspørgselsfunktionerne lig hinanden:

Vi kan altså isolere Q, da vi nu kun har en variabel:

Dette Q indsætter vi i det inverse udbud (man kan også indsætte i invers efterspørgsel) for at finde P:

Trin 2: Er prisgulvet højere end P, indsættes det i udbud og efterspørgsel og de to mængder (Q) findes

 

Vores prisgulv var 30, hvilket er højere end ligevægtsprisen, det er således bindende og får en effekt på markedet.

 

Vi sætter det derfor ind på P’s plads i udbudsfunktionen fra opgaveformuleringen (Q=-10+2P), for at finde den udbudte mængde ved dette prisgulv:

For at finde den efterspurgte mængde indsætter vi prisgulvet på P’s plads i den inverse efterspørgselsfunktion og isolerer Qd:

Trin 3: Find det overskydende udbud ved at trække efterspurgt mængde fra udbudt mængde

Dette betyder, at der udbydes 15 enheder mere end der efterspørges, hvis staten tvinger prisen fra 24, som var den oprindelige ligevægtspris, op til 30 ved at indføre et prisgulv.

 

Der er således et overskydende udbud (excess supply) på 15 enheder, og vi har herved svaret på spørgsmål a), når vi også får illustrationen med:

 

Først tegnes markedsligevægten inden prisgulvet (Se evt. opskrift 1.2 for vejledning til at tegne denne) :

Mikroøkonomi, markedsligevægt

Vi tegner herefter en vandret streg, der illustrerer prisgulvet på 30, så den skærer både udbud og efterspørgsel:

Mikroøkonomi, prisgulv

Vi viser forskellen på udbudt og efterspurgt mængde ved at trække linjer ned til Q-aksen fra prisgulvets skæring med udbud og efterspørgsel:

Mikroøkonomi, prisgulv, udbud, efterspørgsel

Vi kan se at forskellen netop er 50-35=15 enheder, som var det overskydende udbud.

 

 

SAMLET ILLUSTRATIONSGUIDE:

 

I illustrationsguiden nedenfor er graferne samlet inkl. beskrivelser. Klik på højrepilen for næste step i illustrationen eller klik på billedet for at forstørre:

1

1

Tegn markedsligevægten før statens indgreb

2

2

Tegn prisgulvet som en vandret linje der skærer graferne for både udbud og efterspørgsel

Overskydende udbud

Overskydende udbud

Marker prisgulvets skæring med udbud og efterspørgsel ned på Q aksen for at illustrere forskellen i mængderne.

illustrationsGuide 1.14

MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Prisgulv

bottom of page