top of page

Mikroøkonomi - Ekstraopgave 1.3.1 Opkrævning af skat / afgift

 

Denne opskrift er en lidt mindre detaljeret version af opskrift 1.3 Opkrævning af skat / afgift. Du skal igennem de samme trin, men tallene er nye. Den er således ment som en ekstraopgave til at øve fremgangsmåden.

Gennemgang inkl. regneeksempel

 

På et marked er efterspørgslen givet ved Q=100-2P og udbuddet givet ved Q= -10+P.

 

Staten opkræver en stykafgift på 10, som pålægges producenten.


Spørgsmål a) Hvad bliver ligevægtspris og –mængde?


Spørgsmål b) Hvilken pris modtager producenten efter afgiften er betalt til staten?

 

Trin 1: Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen

 

Efterspørgsel:

Udbud:

Løsningen kort fortalt

Trin 1:

Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen

 

Trin 2:

Tillæg afgiften den inverse udbudskurve

 

Trin 3:

Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q.

 

Husk! Den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, men producenten modtager kun

P – stykafgiften, da afgiften jo skal betales videre til staten.

Trin 2: Tillæg afgiften den inverse udbudskurve

 

Vi tillægger afgiften det inverse udbud, da det er producenten den pålægges iflg. opgaven, men det er også det, der oftest bruges i praksis (f.eks. med moms).

Producenten må nu udbyde varen til en højere pris, da den bliver pålagt en afgift. Grafisk viser det sig ved, at udbudskurven forskydes opad med præcis størrelsen af afgiften. Se figur i bunden

 

Trin 3: Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q.

 

Husk! Den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, men producenten modtager kun P – stykafgiften, da afgiften jo skal betales videre til staten

 

Vi sætter det nye inverse udbud lig den inverse efterspørgsel og isolerer Q:

Dette Q indsættes i det inverse udbud (eller -efterspørgsel):

Ligevægtsprisen er altså 40, mens ligevægtsmængden er 20. Dermed er der svaret på spm. a)

 

For at svare på spm. b) trækker vi stykafgiften fra prisen og får:

Løsningen er vist grafisk nedenfor. Den blå kurve viser udbudet uden en pålagt stykafgift, mens den røde kurve viser udbudet efter producenterne er blevet pålagt stykafgiften.

Markedsligevægt, afgift, stykskat

MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Opkrævning af skat / afgift

bottom of page