top of page

Mikroøkonomi - 1.4 Tilskud fra staten (subsidie)

 

Denne opskrift lærer dig at beregne ligevægtspris og -mængde på et marked, når producenterne får et tilskud fra staten. Det bliver som regel kaldt et subsidie, eller et styktilskud, og bliver tildelt af staten til virksomheder for at gøre et produkt, som man ønsker skal være tilgængeligt for offentligheden, billigere og/eller udbudt i større mængder.


Derfor vil dette tilskud være tildelt producenten – det vil sige, at det er sælger, der modtager penge fra staten for at sælge varen. Det kan også tildeles forbrugerne, hvilket også sker i praksis, f.eks. i form af madmærkeordninger for folk med lav indkomst, men det arbejder vi ikke med på vores niveau.

 

I virkeligheden er de fleste af sådanne tilskud ikke tildelt på stykbasis, men i faste beløb afhængig af virksomhedens størrelse, generelle produktionsniveau, underskud, etc. I mikroøkonomi oplever vi dog oftest, at opgaverne omhandler styktilskud, fordi det simplificerer beregningerne.

Gennemgang inkl. regneeksempel

 

På et marked er den inverse efterspørgsel: P=100-2Q


Udbuddet er givet ved: Q= -10+2P


Staten vil gerne have at produktet bliver mere tilgængeligt og giver derfor virksomhederne et tilskud på 10 pr. solgt enhed.


Spørgsmål a) Hvad bliver ligevægtspris og –mængde?


Spørgsmål b) Hvilken pris modtager producenten efter tilskuddet er betalt af staten?

 

 

Trin 1: Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen

 

Efterspørgslen er givet på invers form i opgaven, så den behøver vi ikke omregne.

 

For udbudskurven, som er givet på normal form, får vi ved ligningsløsning isoleret P:

Løsningen kort fortalt

Trin 1:

Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen

 

Trin 2:

Træk tilskuddet fra den inverse udbudskurve

 

Trin 3:

Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q.Husk: den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, mens P + tilskuddet er hvad producenten modtager, da tilskuddet betales til producenten.

Trin 2: Træk tilskuddet fra den inverse udbudskurve

 

Det fremgår af opgaven at tilskuddet er 10 kr. per solgt enhed, altså er det et styktilskud. I denne opgave er det producenten, der modtager tilskuddet, hvilket også er det, der oftest bruges i praksis.

 

Vi trækker derfor værdien af styktilskuddet (10) fra det inverse udbud for at få den nye inverse udbudsfunktion:

Producenten kan nu udbyde varen til en lavere pris, da denne modtager et styktilskud.

 

Grafisk viser det sig ved, at udbudskurven forskydes nedad med præcis størrelsen af tilskuddet. Afstanden mellem udbudskurven før og efter styktilskuddet vil således altid være værdien af styktilskuddet - i dette tilfælde 10. Kurverne er illustreret nedenfor:

Subsidie, styktilskud

Læg mærke til at vi ikke tegner udbudskurven, der hvor vi bevæger os ned under Q-aksen (og prisen er mindre end 0), fordi det ikke giver mening at afmærke en negativ pris. Så når konstanten i det inverse udbud er negativ (her -5, da udbuddet var P = - 5 + 0,5Q), må vi for nemheds skyld gerne tegne vores udbud med udgangspunkt i skæringen med P-aksen, men vi bør lige udviske den del af kurven, der ligger under Q-aksen (markeret med stiplet), inden vi afleverer.

 

Trin 3: Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q

 

Husk: den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, mens P + tilskuddet er hvad producenten modtager, da tilskuddet betales til producenten

 

Vi sætter det nye inverse udbud (beregnet i trin 2) lig den inverse efterspørgsel og isolerer Q for at finde ligevægtsmængden:

Dette Q indsættes i det inverse udbud (eller –efterspørgsel) for at beregne ligevægtsprisen:

Ligevægtsmængden bliver således 42, mens ligevægtsprisen (og dermed det, som forbrugeren betaler) bliver 16.
Dermed har vi svaret på spørgsmål a).

 

For at svare på spørgsmål b) lægger vi styktilskuddet til prisen og får

Producenten modtager altså 16 kr. fra forbrugeren og 10 kr. i tilskud fra staten. I alt bliver det 26 kr per solgt enhed.

 

Løsningen er vist grafisk nedenfor. Den blå kurve viser udbuddet før styktilskuddet er givet (og dermed den pris producenten modtager). Den lyseblå kurve viser udbuddet efter styktilskuddet er givet (og den pris forbrugeren betaler).

Ligevægt, udbud, efterspørgsel, subsidie, styktilskud

Vi anbefaler at du træner fremgangsmåden en masse gange, indtil du kan den i hovedet. Klik på knappen til højre for at få en ny opgave at øve dig på:

MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Tilskud fra staten (subsidie)

bottom of page