top of page

Mikroøkonomi - Ekstraopgave 1.4.1 Tilskud fra staten (subsidie)

 

Denne opskrift er en lidt mindre detaljeret version af opskrift 1.4 Tilskud fra staten (subsidie). Du skal igennem de samme trin, men tallene er nye. Den er således ment som en ekstraopgave til at øve fremgangsmåden.

Gennemgang inkl. regneeksempel

 

På et marked er efterspørgslen givet ved Q=120-2P og udbuddet givet ved Q = -10+P

 

Staten giver et styktilskud på 10, som producenten modtager.


Spørgsmål a) Hvad bliver ligevægtspris og –mængde?


Spørgsmål b) Hvilken pris modtager producenten efter tilskuddet er betalt af staten?

 

Trin 1: Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen


Efterspørgsel:

Udbud:

Løsningen kort fortalt

Trin 1:

Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen

 

Trin 2:

Træk tilskuddet fra den inverse udbudskurve

 

Trin 3:

Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q.Husk: den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, mens P + tilskuddet er hvad producenten modtager, da tilskuddet betales til producenten.

Trin 2: Træk tilskuddet fra den inverse udbudskurve

 

I denne opgave er det producenten, der modtager tilskuddet, hvilket også er det, der oftest bruges i praksis.

 

Vi trækker tilskuddet fra det inverse udbud for at få den nye inverse udbudsfunktion

Producenten kan nu udbyde varen til en lavere pris, da den modtager et tilskud. Grafisk viser det sig ved, at udbudskurven forskydes nedad med præcis størrelsen af tilskuddet. Se figur i bunden

 

Trin 3: Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q

 

Husk: den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, mens P + tilskuddet er hvad producenten modtager, da tilskuddet betales til producenten.


Vi sætter det nye inverse udbud (P=Q) lig den inverse efterspørgsel og isolerer Q:

Dette Q indsættes i det inverse udbud (eller –efterspørgsel) for at beregne P:

Ligevægtspris og mængde bliver således 40. Dermed er der svaret på spm. a).

 

For at svare på spm. b) lægger vi styktilskuddet til prisen og får

Producenten modtager altså 40 kr. fra forbrugeren og 10 kr. i tilskud fra staten. I alt bliver det 50 kr.

 

Løsningen er vist grafisk nedenfor. Den blå kurve viser udbuddet før styktilskuddet er givet (og dermed den pris producenten modtager). Den røde kurve viser udbuddet efter styktilskuddet er givet (og den pris forbrugeren betaler)

MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Tilskud fra staten (subsidie)

bottom of page