top of page

Salgs- og leveringsbetingelser for MKB Undervisning IVS (herefter "MKB")

 

1. Bestilling
2. Produkt og service    
3. Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse
4. Levering
5. Rettigheder og sikkerhed
6. Copyright/Ophavsret
7. Cookies
8. Persondata og håndtering af personoplysninger
9. Klageadgang
10. Systemkrav
11. Ansvarsfraskrivelse

12. Bestemmelsernes Gyldighed

13. Passivitet

14. Kontaktoplysninger

 

1. Bestilling

www.mikrokogebogen.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor næsten altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker hjemmesiden kortvarigt grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når hjemmesiden er åben og tilgængelig. For at handle på MKB skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe adgang, såfremt du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.​

2. Produkt og service

MKB stiller en abonnement-baseret online tjeneste til rådighed på mikrokogebogen.dk. Tjenesten inkluderer de funktioner der er gjort tilgængelige af MKB til enhver tid. Tjenesten inkluderer også kundeservice der skal sørge for så god en kundeoplevelse som muligt.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem MKB og en fysisk person (herefter "Brugeren") der registrerer en brugerkonto hos MKB. Disse Generelle Betingelser og MKBs Privatlivspolitik udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og MKB (herefter "Aftalen"). MKB kan nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt Aftalen.

For at kunne købe adgang til MKBs tjenester, skal Brugeren have oprettet en brugerkonto. For at oprette en brugerkonto er det en forudsætning, at Brugeren har læst og accepteret MKBs gældende betingelser og privatlivspolitik.

Når Aftalen er udført, vil MKB fremsende bekræftelse herpå til den e-mailadresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto.

2.1 Ydelsernes omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til det indhold (opskrifter), tilgængeligt på hjemmesiden til enhver tid, efter at Brugeren har købt et Abonnement, hvilket kræver at Aftalen bliver accepteret. Tjenesten og dens indhold kan blive varieret, erstattet, ændret eller opdateret. Ændringer, tilpasninger eller opdateringer af Tjenestens indhold der ikke ændrer den overordnede betydning af Tjenesten skal ikke betragtes som en ændring af Betingelserne.

Brugeren bliver opkrævet en månedlig betaling for Abonnementet.

MKB kan tilbyde Brugere retten til at forudbetale Tjenesten for en bestemt periode (herefter et "Tidsbegrænset Abonnement”), og abonnementet vil i det tilfælde automatisk ophøre ved udløbet af det Tidsbegrænsede Abonnement, medmindre Brugeren har foretaget en ny forudbetaling.

MKB kan tilbyde Brugere at prøve dele af hjemmesidens indhold gratis. Dette kræver ikke oprettelse af en Brugerkonto.

2.2 Adgang til Tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere (a) en brugerkonto på Websitet, samt købe et Abonnement og (b) have adgang til visse udstyr, systemer og netforbindelser i henhold til Aftalen. Derudover, er visse tekniske forholdsregler blevet implementeret for at undgå uautoriseret brug af Tjenesten, såsom kopiering og anden spredning af indholdet gjort tilgængeligt ved Tjenesten.

En brugerkonto kan registreres på hjemmesiden. Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter "Log-in Detaljer"). Brugerens Log-in Detaljer er personlige og må ikke bruges af andre. Brugeren skal opbevare Log-in Detaljerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af Brugerens Log-in Detaljer.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Log-in Detaljer, skal Brugeren omgående ændre sit password. Hvis MKB har grund til at tro, at Log-in Detaljerne er blevet videregivet eller på anden måde misbruges af uautoriserede personer, er MKB berettiget til omgående at suspendere adgang til Tjenesten eller opsige Aftalen.

MKB er til enhver tid berettiget til at anmode om, at Brugeren ændrer sit password og er berettiget til at suspendere adgang til Tjenesten indtil passwordet er blevet ændret. Ændringen skal foretages omgående.

2.3 Priser, gebyrer og betaling

MKB modtager betaling med alle former for VISA og MASTERCARD. Alle beløb er i DKK. Danske kroner.

Dine kortoplysninger krypteres igennem vores betalingsudbyder Stripe. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen.

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisinformation, der er tilgængelig på Websitet.

Brugeren skal betale gebyret forud hver måned på den dag, der svarer til den dag, hvor Brugeren registrerede sig til brug af Tjenesten (”Fornyelsesdagen”).

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af MKB tilbudte betalingsmidler på Websitet. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Hvis ikke tilstrækkelige midler stilles til rådighed af Brugeren på Fornyelsesdagen, vil MKB foretage yderligere forsøg på at trække betalingen fra det kredit- eller debitkort, eller anden betalingsmetode, som brugeren har stillet til rådighed. MKB kan suspendere adgang til kontoen hvis gebyret ikke er blevet betalt på Fornyelsesdagen. Adgang til kontoen vil blive genoptaget når betaling er sket, men Brugeren bliver ikke opkrævet for perioden for kontoen var suspenderet. En genoptaget konto vil beholde samme Fornyelsesdag som før suspensionen.

I tilfælde af forsinket betaling er MKB berettiget til at opkræve strafrente af udestående beløb i overensstemmelse med gældende lovgivning, rykkergebyrer og eventuelle inkassogebyrer.

2.4 Brug af Tjenesten

Brugeren må kun anvende Tjenesten til egen brug og i overensstemmelse med Aftalen. Brugeren må ikke selv – og må heller ikke opfordre til, fremme eller forårsage andre til at – gøre følgende:

(a) Bruge Tjenesten til et kommercielt eller offentligt formål;

(b) Bruge Tjenesten til et ulovligt eller upassende formål;

(c) kopiere/reproducere, udlåne, sælge, udsende, distribuere, eller på anden måde overføre eller tilpasse Tjenestens indhold;

(d) omgå, modificere, fjerne, ændre eller på anden måde manipulere sikkerhedsforanstaltninger, kryptering eller anden teknologi eller software, som udgør en del af Tjenesten, eller

(e) i øvrigt bruge Tjenesten i strid med ophavsretslovgivningen eller anden lovgivning.

Brug af Tjenesten i strid med dette punkt 2.4 skal til enhver tid betragtes som væsentlig misligholdelse, der kan føre til, at MKB opsiger Aftalen med omgående virkning.

2.5 Tilpasninger og ændringer

MKB forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest 30 dage inden ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke accepterer ændringerne, skal Brugeren opsige Aftalen førend sådanne ændringer træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger Aftalen før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. I det tilfælde hvor Brugeren allerede har betalt for en periode efter sådanne ændringer træder i kraft, da vil Brugeren blive bundet af den tidligere Aftale for resten af denne periode. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren og MKB er ikke forpligtet til at underrette Brugeren om sådanne ændringer.

2.6 Afkald på fortrydelsesret

Ved at indgå nærværende Aftale samtykker Brugeren til at Tjenesten leveres direkte, og at indholdet på Websitet omgående gøres tilgængeligt for Brugeren. Brugeren samtykker samtidig til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter den danske forbrugeraftalelov, så snart levering af Tjenesten er påbegyndt. Hvis Brugeren har indgået nærværende Aftale, og levering af Tjenesten er påbegyndt, men Brugeren ikke længere ønsker at benytte Tjenesten eller være bundet af Aftalen, skal Brugeren opsige Aftalen i overensstemmelse med punkt 2.8 nedenfor.

2.7 Meddelelser til kunder

Meddelelser til kunder fra MKB kan sendes pr. e-mail, tekstbesked, post, faktura eller offentligøres på Websitet. Sådanne meddelelser kan f.eks. inkludere relevant information i relation til abonnement/konto, serviceopdateringer og modifikationer samt ændringer i Tjenesten. Meddelelser til Brugeren skal betragtes som modtaget af Brugeren straks, når de er sendt pr. e-mail, eller tekstbesked. Meddelelser, der er sendt pr. post eller faktura skal betragtes som modtaget af Brugeren tre (3) dage efter afsendelse af brevet eller fakturaen.

MKB skal anses for at have opfyldt sine oplysningsforpligtelser ved afsendelse af meddelelser til e-mailadresse, telefonnummer eller postadresse som senest er oplyst af Brugeren til MKB, uanset om sådan(ne) adresse(r) ikke længere anvendes af Brugeren eller på anden måde er uanvendelige.

2.8 Aftalens løbetid og opsigelse

Abonnement tegnes for en periode på én (1) måned, og forlænges automatisk på Fornyelsesdagen med en ny periode på yderligere (1) måned, indtil Brugeren eller MKB opsiger Aftalen i henhold til dens Betingelser. Ved opsigelse ophører abonnementet ved udgangen af den senest betalte periode. Et gebyr betalt forud for den relevante periode vil ikke blive refunderet og Brugeren er derfor berettiget til at fortsætte med at anvende Tjenesten indtil udløbet af den periode der er betalt.

Såfremt Brugeren ønsker at opsige Aftalen, skal Brugeren informere MKB herom ved e-mail, telefon, eller via hjemmesiden. Såfremt MKB ønsker at opsige Aftalen, skal MKB orientere Brugeren herom ved e-mail eller telefon.

I relation til et Tidsbegrænset Abonnement ophører Aftalen automatisk ved udløbet af den periode Brugeren har bundet sig til, medmindre Brugeren foretager en ny betaling forud herfor.

3. Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

 

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en faktura fra os.

 

4 Levering

 

Indholdet skal opleves på www.mikrokogebogen.dk og kan derfor ikke downloades. Du har adgang til alt indholdet på www.mikrokogebogen.dk umiddelbart direkte efter dit køb.

 

5. Rettigheder og sikkerhed

 

Den tildelte adgang til produktet berettiger dig til, inden for lovgivningen rammer, at anvende de købte produkter til personligt, ikke erhvervsmæssigt formål, men ikke til videresalg, overførsel, overdragelse eller underlicensering. Du er indforstået med ikke at forsøge, tilskynde til, eller hjælpe andre personer med at omgå nogen som helst sikkerhedsteknologi eller software eller gøre indgreb i, fjerne eller ændre i nogen rettighedshåndteringsinformation angående de købte produkter. Handlinger i strid med ovenstående rettigheder kan resultere i retsforfølgelse.

Brugeren må ikke foretage handlinger, der kan forårsage, at Tjenesten eller Platformene sættes ud af funktion som følge af at blive overbelastet, beskadiget eller forringet. Brugeren må heller ikke være til skade for eller forstyrre andre Brugers brug af Tjenesten.

Brugeren må ikke forsøge at få ulovlig adgang til netværk, computersystemer, indhold eller oplysninger vedrørende Platformene eller Tjenesten. Overtrædelse af denne bestemmelse vil til enhver tid blive betragtet som væsentlig misligholdelse, hvilket bl.a. kan resultere i omgående opsigelse.

Platformene kan indeholde links til andre websites, der tilhører tredjemand. MKB har ikke kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet på sådanne websites. Brugerens brug af sådanne websites sker for Brugerens egen risiko.

 

6. Copyright/Ophavsret

 

MKB har ophavsretten til alt materiale på mikrokogebogen.dk, og det er derfor ikke tilladt at videregive, kopiere, eller misbruge tekst, data eller billeder fra MKB. Brud på dette vil blive retsforfulgt efter dansk lovgivning om ophavsret. 

Den købte adgang er personlig, og du er ansvarlig for at dette ikke misbruges. Det er derfor ikke tilladt, at give andre adgang til materialet gennem dit login, eller at vise eller demonstrere dit personlige materiale. Misbruges dette, vil du personligt blive opkrævet for alle de materialer du har givet adgang til, eller har videregivet, og for hver person der er kommet i besiddelse af dette.

I forbindelse med indgåelse af en aftale med MKB, giver MKB Brugeren en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til at bruge Tjenestens indhold. Brugeren må kun bruge Tjenesten og Tjenestens indhold i overensstemmelse med Aftalen.

Tjenestens indhold ejes af MKB og er beskyttet af ophavsret, varemærkeloven og andre immaterielle rettigheder. Brugerens aftale med MKB medfører ikke nogen form for overdragelse til Brugeren af ejendomsret eller andre immaterielle rettigheder til Tjenestens indhold eller til Tjenesten.

 

7. Cookies

 

Ved at benytte mikrokogebogen.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Du kan læse mere i vores Cookies politik

 

8. Persondata og håndtering af personoplysninger

 

Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Persondata vil ikke blive videregivet til 3. part.

Dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer osv. behandles fuldt fortroligt og bruges kun til at ekspedere din bestilling. Lovens krav til erhvervsdrivende betyder, at vi er nødt til at opbevare dine personoplysninger i fem år.

 

Læs meget mere i vores Privatlivspolitik  

9. Klageadgang

 

Er du utilfreds med behandlingen af din ordre, enten modtagelse eller returnering, skal du tage kontakt til os via mail på mikrokogebogen@gmail.com. Du kan også benytte dig af forbrugerklagenævnet, som du kan finde information om på forbrug.dk.

Parterne må i første omgang forsøge at løse tvister, der måtte opstå på grund af Aftalen ved mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af en kompetent domstol og skal være undergivet dansk ret.

 

10. Systemkrav

 

Brug af www.mikrokogebogen.dk forudsætter at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særligt software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du anerkender og indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar. Brug af indholdet kræver en internetforbindelse, vær opmærksom på at dette kan medføre ekstra omkostninger. Det er kundens eget ansvar at tilkøbe sig internet eller data abonnement for at muliggøre brug af digitalt indhold.

MKB er ikke ansvarlig for mislykkede forsøg på at bruge Tjenesten eller begrænset adgang til Tjenesten på grund af overbelastning af Internettet eller på grund af fejl eller problemer, der kan henføres til computere, netværk, elektronik eller kommunikation.

 

11. Ansvarsfraskrivelse

MKB garanterer ikke at brugen af materialet fører til en bestemt karakter. Materialet er et supplement til undervisning og ikke en erstatning. MKB tilsigter at dække hele pensum i faget mikroøkonomi, men kan ikke garantere at dække pensum 100 % for alle studieretninger.


Indholdet er lavet på baggrund af personlig viden og undervisningserfaring. På baggrund af dette har MKB konstrueret eksamenslignende opgaver, men MKB kan ikke garantere at eksamensopgaver vil være identiske med dem, der er præsenteret her.

MKB kan tilbyde en funktion, der gør det muligt at spørge om hjælp til opgaver. MKB kan ikke på noget tidspunkt stilles til ansvar for de svar, der leveres til Brugeren. MKB kan ikke garantere at kunne besvare alle typer af spørgsmål.

12. Bestemmelsernes Gyldighed

Hvis bestemmelser i disse Bestemmelser for Brug eller hvilke som helst andre bestemmelser i Aftalen findes at være uigennemførlige eller ugyldige, skal dette ikke påvirke eller gøre øvrige bestemmelser i Aftalen ugyldige eller uigennemførlige, og Aftalen eller bestemmelsen skal anvendes i den udstrækning lovgivningen tillader det.

13. Passivitet

Hverken MKB’s undladelse af at udøve rettigheder eller kræve opfyldelse af forpligtelser for Brugeren i henhold til Aftalen, eller MKB’s fejl ved udøvelsen af rettigheder eller sanktioner som følge af overtrædelse af Aftalen, skal forhindre MKB i at påtale det pågældende forhold og/eller fremtidige lignende forhold i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser.

14. Kontaktoplysninger

Brugeren kan kontakte MKB via følgende:

Kontakt formularer på hjemmesiden.

E-mail: info@mikrokogebogen.dk eller support@mikrokogebogen.dk

bottom of page