top of page

Mikroøkonomi - 1.3 Opkrævning af skat / afgift

 

Denne opskrift lærer dig at beregne ligevægtspris og mængde på et marked, når producenterne er blevet pålagt en afgift.

 

Det bliver som regel kaldt en tax, stykskat eller lignende, men egentlig kender vi det i vores hverdag som moms. Derfor vil denne skat være pålagt producenten – det vil sige, at det er sælgers opgave at indkræve skatten, og betale den videre til staten, fremfor forbrugerens. I teorien kunne det godt gøres, så det var forbrugerens ansvar, men det er mere et tankeeksperiment.

 

I virkeligheden er de fleste af sådanne afgifter pålagt procentvis, hvor f.eks. moms er 25% oveni varens pris. I mikroøkonomi er det dog i form af en fast afgift (flat tax), at vi oplever sådanne opgaver, fordi det er nemmere at regne.

Gennemgang inkl. regneeksempel

 

På et marked er den inverse efterspørgsel: P=100-2Q


Udbuddet er givet ved: Q= -10+2P


Staten opkræver en stykafgift på 20, som pålægges producenten.


Spørgsmål a) Hvad bliver ligevægtspris og –mængde?


Spørgsmål b) Hvilken pris modtager producenten efter afgiften er betalt til staten?

 

Trin 1: Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen

 

Efterspørgslen er allerede på invers form, så der behøver vi ikke gøre mere.

 

For udbudskurven får vi ved ligningsløsning isoleret P:

Løsningen kort fortalt

Trin 1:

Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen

 

Trin 2:

Tillæg afgiften den inverse udbudskurve

 

Trin 3:

Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q.

 

Husk! Den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, men producenten modtager kun

P – stykafgiften, da afgiften jo skal betales videre til staten.

Trin 2: Tillæg afgiften den inverse udbudskurve

 

Vi tillægger afgiften det inverse udbud, da det er producenten den pålægges iflg. opgaven, men det er også det, der oftest bruges i praksis (f.eks. med moms).

Producenten må nu udbyde varen til en højere pris, da den bliver pålagt en afgift. Grafisk viser det sig ved, at udbudskurven parallelforskydes opad med præcis størrelsen af afgiften. Dvs. at afstanden mellem den gamle og nye udbudskurve altid er lig med afgiften, i vores tilfælde 20. Det kan tydeligt ses ved at kigge på skæringen med Y-aksen. Hvor den gamle ramte i 5, skærer den nye udbudskurve Y-aksen i 25. Nedenfor er situationen illustreret:

Markedsligevægt, afgift, stykskat

Trin 3: Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q

 

Husk! Den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, men producenten modtager kun P – stykafgiften, da afgiften jo skal betales videre til staten

 

Vi sætter det nye inverse udbud lig den inverse efterspørgsel og isolerer Q:

Dette Q indsættes i det (nye) inverse udbud (eller -efterspørgsel):

Ligevægtsprisen (den som forbrugeren betaler) er altså 40, mens ligevægtsmængden er 30. Dermed er der svaret på spørgsmål a)

 

For at svare på spørgsmål b) trækker vi stykafgiften fra prisen og får

Producenten modtager således en pris på 20.

 

Løsningen er vist grafisk nedenfor. Den lyseblå kurve viser udbudet uden en pålagt stykafgift, mens den mørkeblå kurve viser udbudet efter producenterne er blevet pålagt stykafgiften.

Markedsligevægt, afgift, stykskat

Vi anbefaler at du træner fremgangsmåden en masse gange, indtil du kan den i hovedet. Klik på knappen til højre for at få en ny opgave at øve dig på:

MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Opkrævning af skat / afgift

bottom of page