top of page

Mikroøkonomi - 1.5 Samlet markedsefterspørgsel og -udbud ved identiske forbrugere/virksomheder

 

Denne opskrift lærer dig, hvordan du finder den samlede markedsefterspørgsel eller –udbud, når alle forbrugere eller producenter på markedet er identiske. Fremgangsmåden er den samme, ligegyldigt om opgaven beder dig finde samlet efterspørgsel eller udbud.


Når man lægger udbud eller efterspørgsler sammen, udfører man vandret addition.  Grunden til at det bliver kaldt dette er, at det er mængder (Q) man lægger sammen, og Q jo bliver afbilledet på x-aksen, som er den vandrette akse.

Gennemgang inkl. regneeksempel

 

I Danmark er der 50 identiske mejerier.

 

Et repræsentativt mejeri har den inverse udbudsfunktion P = 5 + 0,25Q.

 

Spørgsmål: Beregn og illustrer det samlede udbud.

 

Trin 1: Isoler Q i den inverse efterspørgsel eller -udbud (hvis ikke opgaven har givet dem sådan)

 

I opgaven får vi givet en invers udbudsfunktion for et vilkårligt mejeri.

 

Q isoleres i denne udbudsfunktion, så vi i trin 2 kan lægge mængderne sammen for de mange udbydere:

Løsningen kort fortalt

Trin 1:

Isoler Q i den inverse efterspørgsel eller -udbud (hvis ikke opgaven har givet dem sådan)

 

Trin 2:

Læg alle efterspørgsler (eller udbud) sammen ved at gange hele udtrykket med antallet af forbrugere (eller producenter)

 

Trin 3:

Illustrer kurven for den samlede markedsefterspørgsel (eller udbud) ved at finde den inverse funktion.

Trin 2: Læg alle efterspørgsler (eller udbud) sammen ved at gange hele udtrykket med antallet af forbrugere (eller producenter)

 

Da alle producenterne er identiske, vil de alle producere den samme mængde. For at finde den samlede udbudte mængde på markedet (dvs. for alle 50 mejerier tilsammen), skal vi lave vandret addition. Det foregår ved at lægge producenternes mængder sammen:

 

  • Hvis der f.eks. var 3 mejerier som alle producerede en mængde på 10, ville den samlede mængde være 10+10+10 = 30.

 

Ofte får vi dog givet den enkelte producents udbudsfunktion og ikke den konkrete mængde. Heldigvis er princippet det samme:

 

  • Hvis udbudsfunktionen f.eks. var Q = 2P, og der var 3 mejerier på markedet, ville den samlede udbudsfunktion være Qtotal = 2P + 2P + 2P = 6P.

 

Dette er i sig selv simpelt så længe der ikke er ret mange virksomheder på markedet, men oftest vil der være mange. Derfor er det nemmere at gange den enkelte producents udbudsfunktion med antallet af virksomheder, i stedet for at lægge den sammen med sig selv et hav af gange. Det skriver vi som Qtotal = Q ∙ n, hvor n er antallet af virksomheder.

 

  • I ovenstående simple eksempel ville den samlede udbudsfunktion altså også kunne beregnes således: 

Qtotal = Q n = (2P) 3 = 6P

 

Denne metode bruger vi derfor nu, da vi ved fra opgaveformuleringen, at der er 50 mejerier på markedet. Udbudsfunktionen for det enkelte mejeri ganges med antallet af virksomheder (husk parentes omkring udbudsfunktionen for den enkelte producent inden der ganges!):

Trin 3: Illustrer kurven for den samlede markedsefterspørgsel (eller udbud) ved at finde den inverse funktion

 

Som vi ved fra blandt andet opskrift 1.2, er det nemmest at tegne funktionerne når P er isoleret, fordi P altid er op ad y-aksen. P isoleres derfor i den samlede udbudsfunktion, som vi fandt i trin 2:

Kurven kan nu illustreres i et pris-mængde diagram. Den skærer P ved 5 og har en hældning på 0,005.

 

I stedet for at illustrere at P stiger med 0,005 hver gang Q stiger med 1, bruger vi et lidt større tal for Q for at spare tid (husk at vi kun behøver to punkter for at illustrere en ret linje). F.eks hvis Q stiger med 1000, så stiger P med 1000 0,005 = 5, herved får vi et punkt hvor Q=1000 og P=10. Hvis vi igen går 1000 ud ad Q-aksen, skal vi igen gå 1000 ∙ 0,005 = 5 op ad P-aksen – punktet vil da være Q=2000 og P=15. (se illustration nedenfor)

 

Hvis du er i tvivl om, hvordan man illustrerer funktionen, så gennemgå evt. opskrift 1.2 Illustration af efterspørgsels- og udbudskurver og afsnittet om rette linjer i opskrift 0.3 Matematik-kursus.

markedsudbud, efterspørgsel

MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Samlet udbud og efterpørgsel (vandret addition)

bottom of page