top of page

Søgeresultater

40 resultater for ""

 • 1.9 Efterspørgslens priselasticitet | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Forrige opskrift Er du gået i stå? Få en bruger og spørg om hjælp Næste opskrift Mikroøkonomi - 1.9 Efterspørgslens priselasticitet Denne opskrift lærer dig, hvordan du løser opgaver med efterspørgslens priselasticitet, også kaldet efterspørgselselasticiteten. Efterspørgselselasticiteten fortæller: ”Hvor mange procent falder den efterspurgte mængde, når prisen stiger med én procent?” Eller omvendt (hvor meget den stiger, når prisen falder). Det tal, man får som resultat er altså prisfølsomheden hos forbrugerne i procent. Dette tal vil altid være negativt (spørgsmålet er hvor meget), da det ellers ville betyde at forbrugerne er mere interesserede i varen ved højere pris (altså efterspurgt mængde stiger når prisen stiger), hvilket kun er tilfældet ved Giffen goder. Formlen for efterspørgslens priselasticitet er: I formlen her har vi to elementer, som er vigtige at forstå (NB: dette er samme koncept som i 1.8 Udbudets Priselasticitet): Den første del, ∆Q/∆P , er en brøk, som er et udtryk for hældningen på efterspørgselsfunktionen. Vi viser, hvordan denne skal regnes i opskriften, men vigtigt omkring denne er at den altid er konstant, da vi arbejder med efterspørgsler, som er rette linjer. Ret linje = konstant samme hældning. Derfor ændrer denne brøk sig ikke med pris og mængde. Den anden del, P/Q , er en brøk, som er et udtryk for forholdet mellem pris og mængde. Dette forhold ændrer sig langs efterspørgselskurven, hvilket betyder at elasticiteten også vil ændre sig og dermed være forskellig fra punkt til punkt. Der er to standard opgaver ift. elasticitet: Find elasticiteten ved et givet P (og/eller Q). Find P (og/eller Q) ved en givet elasticitet. Fremgangsmåden er nogenlunde den samme for begge Gennemgang inkl. regneeksempel Efterspørgslen på et marked er givet ved: Q=100-2P Spørgsmål a) Find mængde og pris ved priselasticiteten -4. Trin 1: Differentier efterspørgselsfunktionen i forhold til P for at finde ∆Q/∆P Den differentierede efterspørgsel bliver ofte beskrevet som b (hældningen) på efterspørgselsfunktionen. Det er normalt bare det tal, der er ganget på P, men er P opløftet i en anden potens end 1 (f.eks. hvis P er opløftet i anden), skal vi huske at bruge de rigtige regneregler for differentiering (se evt. 0.3 Matematik kursus ). Da P i denne opgave er opløftet i 1, er det altså bare det tal som er ganget på P, dvs. -2, hvilket vi også ville få, hvis vi anvendte regnereglerne for differentiering : Løsningen kort fortalt Trin 1: Differentier efterspørgselsfunktionen i forhold til P for at finde ∆Q/∆P Trin 2: Byt Q i formlen for elasticitet ud med udtrykket for Q i efterspørgselsfunktionen, så P og ε bliver de eneste variable i funktionen. Trin 3: Indsæt det givne P eller ε fra opgaven og isoler den ønskede variabel. Bemærk, at hvis den inverse efterspørgsel er givet (her ville det være P= 50-0,5Q), skal Q isoleres før vi kan differentiere. Trin 2: Byt Q i formlen for elasticitet ud med udtrykket for Q i efterspørgselsfunktionen, så P og ε bliver de eneste variable i funktionen. Vi bruger formlen for elasticitet: hvor vi allerede har fundet hældningen på efterspørgselsfunktionen (∆Q/∆P) i trin 1. Vi indsætter dette, og samtidigt udbyttes Q med højre side af udtrykket fra efterspørgslen (Q = 100 - 2P): Trin 3: Indsæt det givne P eller ε fra opgaven og isoler den ønskede variabel. Hvis P var givet i opgaven så skulle dette sættes ind og udregningen var ligetil. Her er vi givet den svære version, hvor ε er givet, hvorfor der skal lidt mere udregning til. Vi får givet i opgaven at elasticiteten (ε) = -4, så -4 indsættes på ε’s plads, hvilket giver: Vi ganger -2 op i tælleren og ganger herefter igennem med hele nævneren (husk at sætte parentes): Der ganges ind i parentesen (husk at være opmærksom på fortegnene) P isoleres ved at samle alle P’erne på den ene side. Her flytter vi de 8P over på højre side ved at trække dem fra: Vi er også blevet bedt om at finde Q, så det fundne P indsættes i efterspørgslen Q=100-2P. Derved får vi: Derved fandt vi svaret på Spørgsmål a) Prisen er 40 og mængden er 20 når elasticiteten er -4 MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Efterspørgslens priselasticitet

 • 1.10 Indkomstelasticitet | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Forrige opskrift Er du gået i stå? Få en bruger og spørg om hjælp Næste opskrift Mikroøkonomi - 1.10 Indkomstelasticitet Denne opskrift lærer dig, hvordan du løser opgaver med indkomstelasticitet. Indkomstelasticiteten fortæller: ”Hvor mange procent falder eller stiger den efterspurgte mængde, når indkomsten stiger med én procent? ” Eller omvendt (hvor meget den stiger/falder, når indkomsten falder). Det tal, man får som resultat viser, om forbrugerne ser godet som at være normal eller inferiørt. Hvis indkomstelasticiteten er positiv, er det et normalt gode , og man køber mere af det, hvis man får flere penge. Hvis den er negativ, er det et inferiørt gode , og man køber mindre af det, hvis man får flere penge. Fremgangsmåden for denne er nøjagtigt som for priselasticitet, det er bare andre tal der bruges. Formlen for indkomstelasticitet er: , hvor Y = indkomst. I formlen her har vi to elementer, som det vigtige at forstå – det er lidt samme koncept som i 1.8 Udbuddets Priselasticitet , men med følgende undtagelse: Den første brøk, ∆Q/∆Y , viser ændringen i mængde ved ændringen i indkomst, men det er ikke noget vi kan aflæse på efterspørgslens graf, da de to variable hedder P og Q frem for Y (Y antages normalt at være holdt konstant, når vi regner efterspørgsel). Vi viser, hvordan brøken skal regnes i opskriften, men vigtigt omkring denne er at den altid er konstant. Den anden brøk, Y/Q , er et udtryk for forholdet mellem indkomst og mængde. Dette forhold ændrer sig langs efterspørgselskurven, hvilket betyder at elasticiteten også vil ændre sig og dermed være forskellig fra punkt til punkt. Der er to standard opgaver i forhold til indkomstelasticitet: Find elasticiteten ved et givet Y (og/eller Q). Find Y (og/eller Q) ved en given elasticitet. Fremgangsmåden er nogenlunde den samme for begge typer opgaver. Gennemgang inkl. regneeksempel Efterspørgslen på et marked er givet ved: Q=100-2P-0,02Y Spørgsmål a) Find mængde og pris ved indkomstelasticiteten ξ =-1 og prisen P=10. NB: i disse opgaver vil variable som P være angivet, da der ellers vil være for mange ubekendte. Skulle de ikke være givet, skal de stå som variable i dit endelige resultat. Trin 1: Differentier efterspørgselsfunktionen i forhold til Y for at finde ∆Q/∆Y Den differentierede efterspørgsel i forhold til Y (∆Q/∆Y) er ofte bare det tal, der er ganget på Y, men er Y opløftet i en anden potens end 1 (f.eks. hvis Y er opløftet i anden), skal vi huske at bruge de rigtige regneregler for differentiering (se evt. Opskrift 0.3 Matematik kursus ). Her er det ligetil, da Y er opløftet i 1: Løsningen kort fortalt Trin 1: Differentier efterspørgselsfunktionen i forhold til Y for at finde ∆Q/∆Y Trin 2: Byt Q i formlen for elasticitet ud med udtrykket for Q i efterspørgselsfunktionen, så Y og ξ bliver de eneste variable i funktionen. Trin 3: Indsæt det givne Y eller ξ fra opgaven og isoler den ønskede variabel Bemærk, at hvis den inverse efterspørgsel er givet (her ville det være P=50-0,5Q-0,01Y), skal Q isoleres før vi kan differentiere. Trin 2: Byt Q i formlen for elasticitet ud med udtrykket for Q i efterspørgselsfunktionen, så Y og ξ bliver de eneste variable i funktionen. Vi bruger formlen for indkomstelasticitet hvor vi allerede har fundet den første del (∆Q/∆Y) i Trin 1. Vi har fået givet at P=10, og vi kan derfor indsætte 10 i stedet for P i efterspørgslen. Vi indsætter samtidigt den højre side af efterspørgselsfunktionen (Q=100-2P-0,02Y ) i stedet for Q: Trin 3: Indsæt det givne Y eller ξ fra opgaven og isoler den ønskede variabel Hvis Y var givet i opgaven, skulle dette sættes ind, og udregningen var ligetil. Her er vi givet den svære version, hvor ξ er givet, hvorfor der skal lidt mere udregning til. Vi får givet i opgaven at indkomstelasticiteten (ξ) = -1 så det indsættes på ξ’s plads, hvilket giver: Vi ganger -0,02 op i tælleren, og ganger herefter igennem med hele nævneren (husk at sætte parentes): Der ganges ind i parentesen (husk fortegnene): Y isoleres ved at samle alle Y’erne på samme side: Vi er også blevet bedt om at finde Q, så det fundne Y, samt prisen som vi fik givet i opgaven (P=10), indsættes i efterspørgslen Q=100-2P-0,02Y. Derved får vi: Derved fandt vi svaret på Spørgsmål a) at indkomsten er 2000 og mængden er 40, når indkomstelasticiteten er -1 MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Indkomstelasticitet

 • Hvilke studier kan bruge siden? | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Hvilke studier kan bruge MikroKogeBogen.dk til Mikroøkonomi? Mikroøkonomi er et universelt fag. Herudover er en stor del af faget baseret på matematik, som også er universelt. Det vil sige at opgaverne samt måderne at løse dem på er relativt ensartede på tværs af uddannelserne i Danmark - og også i udlandet for den sags skyld. Det betyder, at alle der har mikroøkonomi som fag, kan få gavn af MikroKogeBogen.dk. Det illustreres bedst ved at se på vores brugere. Nedenfor er alle universiteter og uddannelser listet, som vores hidtige brugere går på. Kortet illustrerer, hvilke byer vores brugere kommer fra. Fælles for dem alle er, at de har mikroøkonomi eller erhvervsøkonomi på skemaet. Der kan være dele af pensum, som der ikke findes løsninger til på siden, men 90% af alle studiers pensum er dækket ind. Den nemmeste måde for dig at tjekke, er ved at kigge på indholdsfortegnelsen og se hvilke opskrifter der ligger på siden. Hvis vi mangler en opskrift til en opgavetype, kan du give os besked under "Kontakt" , og så vil vi hurtigst muligt udarbejde en løsning. MikroKogeBogen.dk bruges allerede af studerende på følgende uddannelser: Aalborg Universitet: HA (Almen) - HD Aarhus Erhvervsakademi: Financial Controller, Samfundsøkonomi Aarhus Universitet: HA (Almen) - Matematik-økonomi - HA (Jur) - Statskundskab - Marketing & Management Communication - Økonomi - Cand Eocon - S amfundsfag Copenhagen Business Academy: Finansøkonom, Finansiel rådgivning Copenhagen Business School (CBS): HA (Almen) - HA (Jur) - HA (Kom) - HA (Pro) - HA (Psyk) - HD - HA (Fil) - HA (Ent) - HA (Sport & Event management) - BA IMK B.Sc. International Business - B.Sc. Business Language & Culture - B.Sc. International Business and Politics - B.Sc. Europæisk Business - B.Sc. International Shipping and Trade Danmarks Tekniske Universitet (DTU): Strategisk Analyse og Systemdesign ​ Erhvervsakademi midtvest : Finansøkonom ​ Høgskolen i Bergen (Norge): Økonomi og administrasjon Københavns Universitet: Økonomi - Polit - Statskundskab - Matematik - Geografi - Miljøøkonomi - Jordbrugsøkonomi - Naturressourcer - Engelsk med tilvalg i Samfundsfag Syddansk Universitet (SDU), Esbjerg: HA (Almen) Syddansk Universitet (SDU), Kolding: HA (Almen) - HA (Entreprenørskab og Innovation) - HA International Business Syddansk Universitet (SDU), Odense: HA (Almen) - HA (Jur) - HD - Statskundskab - Negot. - Økonomi - HA (Kom) - HA International Business - MBM - MBA - HA Entreprenørskab og Innovation (HA-ENIN) Syddansk Universitet (SDU), Slagelse: HA (Almen) UCN: Finansbachelor Vores brugere er fra hele landet - klik for et større billede MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi

 • Privatlivspolitik | Mikroøkonomi | MikroKogeBogens

  Privatlivspolitik ​ 1. Dataansvarlig MKB Undervisning IVS CVR. nr.: 39061074 Holger Danskes Vej 23 2000 Frederiksberg Email: info@mikrokogebogen.dk 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål? ​ De overordnede formål med indsamling af data er ​ At du kan benytte vores produkt og services At vi kan udvikle og forbedre vores produkt og services til gavn for vores besøgende ​ Nedenfor finder du detaljer om indsamling, formål og brug. ​ 2.1 Ved brugeroprettelse Ved oprettelse af en bruger indsamler vi data, der er nødvendige for at du kan benytte siden. Disse informationer er dit navn, e-mail adresse, og et kodeord. ​ Vi beder dig også fortælle os hvilket universitet og studie, du går på. Vi bruger denne information til at forbedre vores indhold på siden og sikre, at vi leverer relevant indhold. ​ Inden du opretter din bruger, beder vi dig bekræfte, at du har læst og accepterer alle vores betingelser, da forudsætningen for at foretage et køb er, at du har oprettet en bruger. ​ Det er ikke muligt at oprette en bruger uden at have accepteret vores betingelser. 2.2 Ved udfyldelse af kontaktformularer og indsendelse af opgaver ​ Når du udfylder vores kontakt formularer eller indsender en opgave, indsamler vi oplysninger, der gør os i stand til at svare tilbage og hjælpe dig med din opgave. Disse informationer er navn, e-mail adresse samt dit spørgsmål og/eller opgave. 2.3 Ved betaling ​ Når du køber hos os, indsamler vi de oplysninger, der er nødvendige for at vi kan gennemføre transaktionen og levere produktet til dig. Disse oplysninger er information om det produkt du køber, email og kreditkortinformation. ​ 2.4 Ved besøg af vores hjemmeside ​ Når du besøger vores hjemmeside, er der en række cookies, der registrerer nogle oplysninger. De oplysninger vi indsamler om dig på vores hjemmeside er blandet andet antal besøg, antal sessioner, sessionsvarighed, sidevisninger, IP-adresse, lokation, browser, enhed samt hvilken hjemmeside du kom fra, da du besøgte vores side. Det kan også være, hvordan du fandt os, dvs. via organisk søgning, annoncering eller lign. ​ Du kan læse mere om hvordan vi indsamler disse oplysninger, samt hvordan du fravælger dem i vores Cookies politik . ​ 2.5 Formål og anvendelse ​ Opretholdelse af vores aftale med dig Vi bruger dine oplysninger til at behandle din ordre, modtage betaling og levere produkter og services til dig. ​ Overholdelse af lovgivning og legitime interesser Vi anvender personoplysninger til at kunne overholde lovgivning, blandet andet regnskabsloven, samt forfølge vores legitime interesser. Herunder følger en række specificeringer Vi bruger oplysninger til at forhindre og kunne påvise ulovlige handlinger for at beskytte og håndhæve vores juridiske rettigheder eller i øvrigt som påkrævet ifølge lovgivningen. Det kan f.eks. være at sikre at vores materiale ikke bliver anvendt og delt på ulovlig vis. Det kan også være i forbindelse overholdelse af regnskabsloven. Vi anvender oplysninger fra sporingsværktøjer og cookies til analysemæssige formål for at forbedre vores hjemmeside og indhold. Dette gør vi for hele tiden at kunne optimere vores materiale til gavn for vores brugere, samt udvikle vores forretning og fastholde vores relevans overfor brugerne. Det er herudover nødvendigt, at du som bruger accepterer cookies, da vores loginsystem kræver det for at fungere. Vi anvender personoplysninger for at kunne levere en god kundeservice og sikre at vi kan levere et godt produkt. Juridisk behandlingsgrundlag Vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, på følgende juridiske behandlingsgrundlag: ​ For at kunne opretholde vores aftale med dig og levere det produkt og de services du har betalt for For at kunne forfølge vores legitime interesser i at forbedre og udvikle det produkt og de services vi leverer til dig, samt i at udvikle vores forretning For at kunne overholde lovgivning i forbindelse med f.eks. skat, moms og regnskab ​ 3. Hvem deler vi dine oplysninger med og hvorfor? Vi deler kun dine oplysninger med vores serviceleverandører, som vi samarbejder med, f.eks. omkring levering af software, IT infrastruktur, annoncering og betalingsløsninger, i det omfang det er nødvendigt for at forfølge formålene angivet i afsnit 2. 3.1 Leverandører Vi samarbejder kun med serviceleverandører (vores databehandlere), der har politiker og foranstaltninger, som lever op til reglerne i den nye persondatalov (GDPR). Vores serviceleverandører er WIX Stripe Paypal Sentrylogin Google Dropbox Facebook Har du spørgsmål til vores aftaler med ovenstående leverandører, kan du skrive til os på mikrokogebogen@gmail.com . 4. Dine valg ​ De oplysninger vi indsamler direkte fra dig, er oplysninger du frivilligt giver os. Du kan vælge ikke at dele oplysningerne med os, men så vil det ikke være muligt for dig at anvende vores services i større eller mindre omfang. Hvis du f.eks. vælger at acceptere cookies fra vores side, men ikke vil dele dit navn og e-mail adresse med os, kan du frit bruge vores gratis materiale, men du vil ikke kunne oprette en bruger og få adgang til alt vores indhold. Det står dig til enhver tid frit for at tilbagekalde dit evt. samtykke. Du kan f.eks. fravælge brugen af cookies og sporingsværktøjer. Læs evt. vores afsnit vedrørende cookies i vores generelle betingelser 5. Dine rettigheder ​ Ønsker du at gøre krav på nedenstående rettigheder, bedes du kontakte os på e-mail: mikrokogebogen@gmail.com Du har til enhver tid ret til at ​ få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. komme med indsigelser mod eller begrænse vores behandling af dine oplysninger få rettet oplysninger om dig, som er forkerte eller misvisende få slettet oplysninger om dig tilbagekalde dit samtykke, hvis et sådant er givet få udleveret de oplysninger vi har om dig i et læseligt og forståeligt format (dataportabilitet) ​ Du har yderligere ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger ved at kontakte os. Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. ​ 6. Opbevaringsperiode Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at vi kan opfylde de formål, som er beskrevet i afsnit 2, eller for at vi kan overholde gældende lovgivning. ​ Generelt opbevarer vi dine oplysninger i op til 2 år efter du er stoppet som kunde hos os. Herefter slettes eller anonymiseres oplysningerne. Nogle oplysninger gemmer vi dog i længere tid. ​ Personoplysninger relateret til regnskab og bogføring, skal vi jf. bogføringsloven gemme i 5 år. Disse oplysninger gælder blandt andet betalings- og fakturaoplysninger. ​ 7. Ændringer til vores privatlivspolitik ​ Vi forbeholder os ret til løbende at foretage ændringer til vores privatlivspolitik. Hvis vi laver større ændringer til vores privatlivspolitik, sørger vi for at give dig besked herom.

 • 1.12 Samlede forbrugsudgifter | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Forrige opskrift Er du gået i stå? Få en bruger og spørg om hjælp Næste opskrift Mikroøkonomi - 1.12 Samlede forbrugsudgifter / total revenue. Denne opskrift lærer dig hvordan du illustrerer de totale forbrugsudgifter for en forbruger, som ofte svarer til virksomhedens totale indtægter. Den lærer dig ligeledes at besvare, hvornår en prisstigning vil føre til et fald i de samlede forbrugsudgifter. Forbrugsudgifter og total revenue (TR) kan ses som værende det samme, så længe der ikke er nogen afgift (tax), idet forbrugerens udgifter da er det samme som producentens indtægter. At beregne og tegne disse funktioner følger en relativt simpel metode, som vi viser her. Gennemgang inkl. regneeksempel Efterspørgslen på bøger kan beskrives med funktionen Q = 200 – 2P. Spørgsmål a) Illustrer forbrugerens totale udgifter Spørgsmål b) Forklar under hvilke omstændigheder en prisstigning fører til et fald i de totale forbrugsudgifter (virksomhedens totale indtægter (TR)) Trin 1: Omskriv efterspørgselsfunktionen til den inverse efterspørgselsfunktion Husk, at den inverse form af en efterspørgselsfunktion er hvor P er isoleret. Vi isolerer derfor P i den givne efterspørgselsfunktion: Vi gør dette, fordi vores endelige udtryk for forbrugsudgifterne gerne skal være en funktion af Q, men også fordi det så er nemmere at tegne efterspørgslen. Løsningen kort fortalt Trin 1: Omskriv efterspørgselsfunktionen til den inverse efterspørgselsfunktion Trin 2: Den inverse efterspørgselsfunktion skal ganges med Q. Dette giver et udtryk for TR som funktion af Q Trin 3: Tegn grafen ud fra et sildeben. Var efterspørgslen lineær bliver grafen en parabel med nul-punkter ved (0,0) og ved efterspørgslens skæring med Q-aksen samt toppunkt halvvejs ude af Q aksen Trin 2: Den inverse efterspørgselsfunktion skal ganges med Q. Dette giver et udtryk for TR som funktion af Q Formlen for TR er pris gange mængde. Den inverse efterspørgsel indsættes i stedet for P i denne formel, og der ganges igennem med Q: Trin 3: Tegn grafen ud fra et sildeben. Var efterspørgslen lineær, bliver grafen en parabel med nul-punkter ved (0,0) og ved efterspørgslens skæring med Q-aksen samt toppunkt halvvejs ude af Q aksen Det er nemmest at tegne grafen ud fra et sildeben eller ud fra sin efterspørgsel (sidstnævnte vil ofte være lavet i en tidligere opgave, se evt. opskrift 1.2 Illustration af efterspørgsels- og udbudskurver ). Så vi lægger ud med efterspørgselsfunktionen: Nu er det faktisk ligetil at tegne vores forbrugsudgifter. Vi kan se ud fra følgende TR-funktion, som vi udledte i trin 2, at det er et andengradspolynomium (se evt. afsnittet anden gradsligninger i opskrift 0,3 Matematik kursus): Da det tal, som er ganget på Q i anden, er negativt, bliver det en sur parabel. Vi ved således, at der er et toppunkt og to nulpunkter – et ved (0,0) og et ved efterspørgslens skæring med Q-aksen (200,0). Toppunktet ligger halvvejs ude af Q-aksen. For at finde, hvor højt det ligger på P-aksen, kan vi igen bruge vores efterspørgselskurve. Vi skal udregne TR=P*Q, og de værdier kan vi finde i vores efterspørgselskurve – halvvejs oppe (P = 50) og halvvejs ude (Q = 100). Dermed har vi: Vi har nu tre punkter vi kan tegne vores graf ud fra: (0,0), (100,5000) og (200,0). Se illustrationen nedenfor: Vi har nu svaret på spørgsmål a). Ud fra grafen kan vi intuitivt besvare spørgsmål b). I toppunktet er TR maksimeret – vi ved dette ud fra grafen, men også fordi at på midten af efterspørgselskurven er priselasticiteten ε = –1, og fra vores teori om elasticitet ved vi, at TR er maksimeret der. Sænkes prisen (bevægelse mod højre) falder indtægten, da vi bevæger os ind i den inelastiske zone, og reaktionen på et prisfald ikke er tilstrækkeligt mere salg til at opveje nedgangen i pris. Hæves prisen (bevægelse mod venstre), bevæger vi os ind i den elastiske zone, hvor det procentvise fald i salg er større end den procentvise stigning i pris og derfor falder TR. Svaret på spørgsmål b) er således, at når efterspørgslen er elastisk, vil en prisstigning føre til et fald i de totale forbrugsudgifter. MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Samlede Forbrugsudgifter

 • | mikrokogebogen

  “ Hold da op, en åbenbaring jeres side har givet mig i forhold til mikro. Jeg har nu kværnet mig igennem 2/3 af kogebogen, og pludselig frygter jeg ikke længere eksamenen på onsdag ” - Lærke Hansen Statskundskab - KU Få hjælp til mikroøkonomi Få at få adgang til vores indhold og services skal du oprette en bruger. Har du allerede en bruger? Så få adgang her Max. 15 karakterer Jeg har læst og accepterer salgsbetingelserne Jeg har læst og accepterer privatlivspolitiken Opret Bruger Ups, det ser ud til at du mangler at udfylde nogle felter Genaktiver din bruger ved at købe adgang her:

 • 1.3.1 Opkrævning af skat / afgift | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Tilbage til opskrift 1.3 Er du gået i stå? Få en bruger og spørg om hjælp Næste opskrift Mikroøkonomi - Ekstraopgave 1.3.1 Opkrævning af skat / afgift Denne opskrift er en lidt mindre detaljeret version af opskrift 1.3 Opkrævning af skat / afgift . Du skal igennem de samme trin, men tallene er nye. Den er således ment som en ekstraopgave til at øve fremgangsmåden. Gennemgang inkl. regneeksempel På et marked er efterspørgslen givet ved Q=100-2P og udbuddet givet ved Q= -10+P. Staten opkræver en stykafgift på 10, som pålægges producenten. Spørgsmål a) Hvad bliver ligevægtspris og –mængde? Spørgsmål b) Hvilken pris modtager producenten efter afgiften er betalt til staten? Trin 1: Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen Efterspørgsel: Udbud: Løsningen kort fortalt Trin 1: Find den inverse udbuds- og efterspørgselskurve, så P er isoleret, hvis ikke dette er gjort i forvejen Trin 2: Tillæg afgiften den inverse udbudskurve Trin 3: Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q. Husk! Den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, men producenten modtager kun P – stykafgiften, da afgiften jo skal betales videre til staten. Trin 2: Tillæg afgiften den inverse udbudskurve Vi tillægger afgiften det inverse udbud, da det er producenten den pålægges iflg. opgaven, men det er også det, der oftest bruges i praksis (f.eks. med moms). Producenten må nu udbyde varen til en højere pris, da den bliver pålagt en afgift. Grafisk viser det sig ved, at udbudskurven forskydes opad med præcis størrelsen af afgiften. Se figur i bunden Trin 3: Sæt udbud lig efterspørgsel og løs for P & Q. Husk! Den pris (P) du finder, er hvad forbrugeren betaler, men producenten modtager kun P – stykafgiften, da afgiften jo skal betales videre til staten Vi sætter det nye inverse udbud lig den inverse efterspørgsel og isolerer Q: Dette Q indsættes i det inverse udbud (eller -efterspørgsel): Ligevægtsprisen er altså 40, mens ligevægtsmængden er 20. Dermed er der svaret på spm. a) For at svare på spm. b) trækker vi stykafgiften fra prisen og får: Løsningen er vist grafisk nedenfor. Den blå kurve viser udbudet uden en pålagt stykafgift, mens den røde kurve viser udbudet efter producenterne er blevet pålagt stykafgiften. MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Opkrævning af skat / afgift

 • 1.1.1 Markedsligevægt | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Tilbage til opskrift 1.1 Er du gået i stå? Få en bruger og spørg om hjælp Næste opskrift Mikroøkonomi - Ekstraopgave 1.1.1 Markedsligevægt Denne opskrift er en lidt mindre detaljeret version af opskrift 1.1 Markedsligevægt. Du skal igennem de samme trin, men tallene er nye. Den er således ment som en ekstraopgave til at øve fremgangsmåden. Gennemgang inkl. regneeksempel På et marked er den inverse efterspørgsel: Udbuddet er givet ved: Spørgsmål: Find ligevægtpris (P) og mængde (Q) på markedet Trin 1: Sæt funktionerne lig hinanden – det er ligegyldigt om de er på normal form (Q=…) eller invers form (P=…), bare begge er på samme form I ligevægten er udbudt mænge = efterspurgt mængde. Derfor kan vi sætte de to funktioner lig hinanden og kun have en variabel. Det kræver at vi sørger for den samme variabel er isoleret i begge funktioner. Du vælger selv hvilken. Her isoleres Q i efterspørgslen: Løsningen kort fortalt Trin 1: Sæt funktionerne lig hinanden – det er ligegyldigt om de er på normal form (Q=…) eller invers form (P=…), bare begge er på samme form Trin 2: Variablen (P eller Q) isoleres og beregnes ved ligningsløsning Trin 3: Det fundne Q eller P sættes nu ind i enten udbuds- eller efterspørgselsfunktionen. Nu sætter vi de to funktioner lig hinanden, da der i ligevægt gælder at Qs = Qd Trin 2: Variablen (P eller Q) isoleres og beregnes ved ligningsløsning Vi kan altså isolere P, da vi nu kun har en variabel Trin 3: Det fundne Q eller P sættes nu ind i enten udbuds- eller efterspørgselsfunktionen. Uanset om du sætter P ind i udbud eller efterspørgsel bør du få samme resultat. Du kan eventuelt dobbelt tjekke ved at indsætte i begge. Her er begge vist, men som løsning til en opgave er det kun nødvendigt at vise den ene. Ligevægten illustreres ved at tegne udbuds- og efterspørgselskurven og markere skæringspunktet (se evt. Opskrift 1.2 Illustration af efterspørgsels- og udbudskurver ): MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Markedsligevægt

 • | mikrokogebogen

  Registrerede universiteter & uddannelser: Aalborg Universitet: HA (Almen) - HD Aarhus Erhvervsakademi: Financial Controller, Samfundsøkonomi Aarhus Universitet: HA (Almen) - Matematik-økonomi - HA (Jur) - Statskundskab - Marketing & Management Communication - Økonomi - Cand Eocon - S amfundsfag Copenhagen Business Academy: Finansøkonom, Finansiel rådgivning Copenhagen Business School (CBS): HA (Almen) - HA (Jur) - HA (Kom) - HA (Pro) - HA (Psyk) - HD - HA (Fil) - HA (Ent) - HA (Sport & Event management) - BA IMK B.Sc. International Business - B.Sc. Business Language & Culture - B.Sc. International Business and Politics - B.Sc. Europæisk Business - B.Sc. International Shipping and Trade Danmarks Tekniske Universitet (DTU): Strategisk Analyse og Systemdesign ​ Erhvervsakademi midtvest : Finansøkonom ​ Høgskolen i Bergen (Norge): Økonomi og administrasjon Københavns Universitet: Økonomi - Polit - Statskundskab - Matematik - Geografi - Miljøøkonomi - Jordbrugsøkonomi - Naturressourcer - Engelsk med tilvalg i Samfundsfag Syddansk Universitet (SDU), Esbjerg: HA (Almen) Syddansk Universitet (SDU), Kolding: HA (Almen) - HA (Entreprenørskab og Innovation) - HA International Business Syddansk Universitet (SDU), Odense: HA (Almen) - HA (Jur) - HD - Statskundskab - Negot. - Økonomi - HA (Kom) - HA International Business - MBM - MBA - HA Entreprenørskab og Innovation (HA-ENIN) Syddansk Universitet (SDU), Slagelse: HA (Almen) UCN: Finansbachelor OK

 • Formelsamling til mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  1/1 Download vores formelsamling i PDF-format herunder Gratis Formelsamling - Mikroøkonomi Printvenlig: Udskriv formelsamlingen og brug den til undervisningen, eksamenslæsningen og selve eksamen (hvis tilladt) Hvad siger studerende om vores side? Se oversigt over alt vores indhold Få en bruger og få hjælp til dine opgaver MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi

 • 1.5 Samlet efterspørgsel og udbud | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Forrige opskrift Er du gået i stå? Få en bruger og spørg om hjælp Næste opskrift Mikroøkonomi - 1.5 Samlet markedsefterspørgsel og -udbud ved identiske forbrugere/virksomheder Denne opskrift lærer dig, hvordan du finder den samlede markedsefterspørgsel eller –udbud, når alle forbrugere eller producenter på markedet er identiske. Fremgangsmåden er den samme, ligegyldigt om opgaven beder dig finde samlet efterspørgsel eller udbud. Når man lægger udbud eller efterspørgsler sammen, udfører man vandret addition. Grunden til at det bliver kaldt dette er, at det er mængder (Q) man lægger sammen, og Q jo bliver afbilledet på x-aksen, som er den vandrette akse. Gennemgang inkl. regneeksempel I Danmark er der 50 identiske mejerier. Et repræsentativt mejeri har den inverse udbudsfunktion P = 5 + 0,25Q. Spørgsmål: Beregn og illustrer det samlede udbud. Trin 1: Isoler Q i den inverse efterspørgsel eller -udbud (hvis ikke opgaven har givet dem sådan) I opgaven får vi givet en invers udbudsfunktion for et vilkårligt mejeri. Q isoleres i denne udbudsfunktion, så vi i trin 2 kan lægge mængderne sammen for de mange udbydere: Løsningen kort fortalt Trin 1: Isoler Q i den inverse efterspørgsel eller -udbud (hvis ikke opgaven har givet dem sådan) Trin 2: Læg alle efterspørgsler (eller udbud) sammen ved at gange hele udtrykket med antallet af forbrugere (eller producenter) Trin 3: Illustrer kurven for den samlede markedsefterspørgsel (eller udbud) ved at finde den inverse funktion. Trin 2: Læg alle efterspørgsler (eller udbud) sammen ved at gange hele udtrykket med antallet af forbrugere (eller producenter) Da alle producenterne er identiske, vil de alle producere den samme mængde. For at finde den samlede udbudte mængde på markedet (dvs. for alle 50 mejerier tilsammen), skal vi lave vandret addition. Det foregår ved at lægge producenternes mængder sammen: Hvis der f.eks. var 3 mejerier som alle producerede en mængde på 10, ville den samlede mængde være 10+10+10 = 30. Ofte får vi dog givet den enkelte producents udbudsfunktion og ikke den konkrete mængde . Heldigvis er princippet det samme: Hvis udbudsfunktionen f.eks. var Q = 2P, og der var 3 mejerier på markedet, ville den samlede udbudsfunktion være Qtotal = 2P + 2P + 2P = 6P. Dette er i sig selv simpelt så længe der ikke er ret mange virksomheder på markedet, men oftest vil der være mange. Derfor er det nemmere at gange den enkelte producents udbudsfunktion med antallet af virksomheder , i stedet for at lægge den sammen med sig selv et hav af gange. Det skriver vi som Qtotal = Q ∙ n , hvor n er antallet af virksomheder. I ovenstående simple eksempel ville den samlede udbudsfunktion altså også kunne beregnes således: Qtotal = Q ∙ n = (2P) ∙ 3 = 6P Denne metode bruger vi derfor nu, da vi ved fra opgaveformuleringen, at der er 50 mejerier på markedet. Udbudsfunktionen for det enkelte mejeri ganges med antallet af virksomheder (husk parentes omkring udbudsfunktionen for den enkelte producent inden der ganges!): Trin 3: Illustrer kurven for den samlede markedsefterspørgsel (eller udbud) ved at finde den inverse funktion Som vi ved fra blandt andet opskrift 1.2 , er det nemmest at tegne funktionerne når P er isoleret, fordi P altid er op ad y-aksen. P isoleres derfor i den samlede udbudsfunktion, som vi fandt i trin 2: Kurven kan nu illustreres i et pris-mængde diagram. Den skærer P ved 5 og har en hældning på 0,005. I stedet for at illustrere at P stiger med 0,005 hver gang Q stiger med 1, bruger vi et lidt større tal for Q for at spare tid (husk at vi kun behøver to punkter for at illustrere en ret linje). F.eks hvis Q stiger med 1000, så stiger P med 1000 ∙ 0,005 = 5, herved får vi et punkt hvor Q=1000 og P=10. Hvis vi igen går 1000 ud ad Q-aksen, skal vi igen gå 1000 ∙ 0,005 = 5 op ad P-aksen – punktet vil da være Q=2000 og P=15. (se illustration nedenfor) Hvis du er i tvivl om, hvordan man illustrerer funktionen, så gennemgå evt. opskrift 1.2 Illustration af efterspørgsels- og udbudskurver og afsnittet om rette linjer i opskrift 0.3 Matematik-kursus. MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi - Samlet udbud og efterpørgsel (vandret addition)

 • Kundeudtalelser | Mikroøkonomi | MikroKogeBogen

  Gå til eksamen med ro i maven Vi ved, at vi gør en forskel for mange studerende, og vi er stolte af de tilbagemeldinger, vi får fra vores brugere. Hvis du er i tvivl om, hvad du kan få ud af at bruge mikrokogebogen.dk, kan du nedenfor læse et udpluk af vores brugeres oplevelser. Vi brænder for at imødekomme de studerendes behov, og sætter derfor meget stor pris på enhver form for feedback. Har du noget på hjerte, så klik ind på siden "Kontakt" og send det til os. Kundeudtalelser: Laura Augustinus HA (Pro.) - CBS “ Jeg var utroligt glad for Mikrokogebogen under oplæsning til mikro eksamen. Jeg manglede en opskrift til hvordan jeg skulle løse opgaverne, og hvordan jeg kunne identificere typen af opgave. Dét og mere til fandt jeg i Mikrokogebogen, og jeg gik fra at være skræmt til at være klar til eksamen! ” Daniel Jensen HA (Entreprenørskab) - CBS “ Mikrokogebogen formår at formidle mikroøkonomi på en let og forståelig måde gennem deres stærkt detaljerede opskrifter og formler ” Betina Nielsen HA (Sport & Event Management) - SDU “ Tusind tak for jeres hjemmeside, den har reddet mig og de fleste af mine medstuderendes forståelse af Mikroøkonomi. Den er GULD værd! ” Rasmus Jørgensen International Business - CBS “ Tusind tak for hjælpen! Siden er virkelig en genial guide, der afspejler en typisk dansk eksamenssituation, og viser hvordan man skal løse opgaverne ” Lærke Hansen Statskundskab - KU “ Hold da op, en åbenbaring jeres side har givet mig i forhold til mikro. Jeg har nu kværnet mig igennem 2/3 af kogebogen, og pludselig frygter jeg ikke længere eksamenen på onsdag ” Andreas Dyrbøl HA (Almen) - SDU “ I skal have stor ros for jeres forklaringer og illustrationer igennem hele kogebogen. Det er et virkelig godt supplement til lærebogen, der til tider godt kan være lidt for langtrukken og upræcis ” Sofie Kauffmann HA (Psyk) - CBS “ Det var ekstremt udbytterigt for mig, at bruge mikrokogebogen som værktøj til at forstå og lære mikroøkonomi. Den pædagogiske tilgang til faget, de detaljerede forklaringer og særligt eksemplerne var afgørende for min succes med faget. Jeg vil anbefale alle andre, der ligeledes er udfordret i mikroøkonomi, at anvende mikrokogebogen.dk ” Magnus Mathiesen HA (Psyk) - CBS “ ​Jeg havde stor glæde af mikrokogebogens opskrifter i min eksamensoplæsning og det hjalp mig til at få 12 i min eksamen. I modsætning til de traditionelle lærebøger holdes opskrifterne meget simple og præcise. Mikrokogebogen er et perfekt supplement til at øve eksamensopgaver, og jeg kan derfor varmt anbefale at investere tid på at bruge hjemmesiden i løbet af hele semestret! ” Sofie Mikkelsen Statskundskab - KU “ ​J​​eg anvendte flittigt jeres mikrokogebog, da jeg sidste semester skulle til eksamen i mikroøkonomi på statskundskab på KU. Den var så anvendelig og uundværlig! ” Bergur Clementsen HA (Almen) - CBS “ ​Jeg vil anbefale mikrokogebogen.dk til alle, der har udfordringer med mikroøkonomi. Her fik jeg alt, hvad jeg havde brug for! ” Stephanie Gryholt HA (Almen) - CBS “ ​Jeg ville nok ikke bestå min eksamen uden jeres hjemmeside, den er virkelig god. Tak for hjælpen! ” Frederik Lohse HA (Kom) - CBS “ ​Super god hjemmeside med gode forklaringer, giver et godt overblik - hjælper til en god forståelse af faget og dets teorier ” Kristina Lender HA(Jur) - SDU “ ​Mikrokogebogen.dk er virkelig god til at forklare mikroøkonomi. Jeg købte adgang igår, og allerede idag føler jeg mig meget klogere! ” Per L Copenhagen Business Academy “ ​Tak for en fantastisk god hjemmeside. Jeg har stor glæde af jeres forklaringer og eksempler ” HA(Almen) - CBS Anonym udtalelse “ ​Mikrokogebogen.dk har været et meget brugbart værktøj i forbindelse med mikroøkonomi - både dagligt, men især op til eksamen. Med mikrokogebogen.dk har du vitterligt en opskriftsbog, der guider dig igennem alle typer af opgaver i mikroøkonomi. Jeg har især fundet mikrokogebogen.dk anvendelig, da den giver et meget udførligt overblik over pensum og samtidig bidrager til at lette forståelsen for pensum. ” Statskundskab - KU Anonym udtalelse “ ​Som studerende på statskundskab har mikrokogebogen været min hellige bibel under oplæsningen til mikroøkonomi. Hjemmesiden er generelt utrolig nem at finde rundt i, og selve opskrifterne og den pædagogiske måde de forskellige emner er skrevet på, har været en kæmpe fornøjelse at have liggende ved siden af pensum. Mikrokogebogen har været særlig god ift. at udbyde de forskellige emner på dansk, da det er nemmere at forstå dem på sit modersmål når man i forvejen finder (det engelske) pensum udfordrende. Derudover besvarer de alle ens spørgsmål inden for 24 timer, hvilket de skal have kæmpe ros for. ” Statskundskab - SDU Anonym udtalelse “ ​Siden fungerede rigtig godt for mig. Jeg har brugt den som supplerende materiale, imens jeg læste til eksamen. Den simple måde at forklare det hele på, gjorde det så meget nemmere for mig at huske det hele ” HA(Almen) - CBS Anonym udtalelse “ Siden giver et godt overblik over de forskellige regnemetoder. God kombination af formler og tekst og oversigten til højre på opskrifterne er super””Siden er skide god at bruge til at lære mikroøkonomi. Brugte den også til eksamen! Tak ” HA(Almen) - CBS Anonym udtalelse “ Dette er mit tredje køb af mikrokogebogen, da jeg skal til min tredje eksamen i Mikroøkonomi. Jeg har været rigtig glad for at benytte mikrokogebogen tidligere, da den giver et utroligt godt overblik over hvilke typer af eksamener der kommer på HA-uddannelserne. Derudover er interfacet særdeles brugervenlig og gennemskuelig anlagt, hvilket forbedrer oplevelsen ved oplæsning til eksamener. Alt i alt kan jeg ikke andet end at anbefale Mikrokogebogen og ville ønske at der ligeledes var denne slags kogebog i Makroøkonomi og andre lignende fag ” HA(Pro) - CBS Anonym udtalelse “ Jeg synes at det har fungeret super godt som værktøj. En meget praktisk måde at få det forklaret på, med step-by-step forklaringer, er lige det jeg har haft brug for, da netop matematikken var det svære. Her slår mikrokogebogen lærebogen med flere længder. ” HA(Kom) - CBS Anonym udtalelse “ Mikrokogebogen er et af de mest brugte værktøjer til at forstå mikroøkonomi. Lige pt. bruger jeg det til at læse op og har haft meget nytte af det. Det er rigtig godt forklaret, både teoretisk men også matematisk! ” HA(Kom) - CBS Anonym udtalelse “ Jeg var rigtig glad for mikrokogebogen, da den var en stor hjælp til at få styr på metoderne til at regne opgaverne og til at forberede sig bedst muligt til eksamen! ” HA(Jur) - CBS Anonym udtalelse “ Da det er nogle år siden jeg har haft erhvervsøkonomi bruger jeg mikrokogebogen til at få nogle nårhhh ja oplevelser. Derudover bruger jeg den lige nu til at genopfriske nogle fagtermer og synes især at jeres trin-for-trin forklaringer er til meget stor hjælp ” MikroKogeBogen © - Mikroøkonomi

bottom of page