top of page

Velkommen til vores side om mikroøkonomi! Du er nu godt på vej

Herunder finder du en oversigt over sidens indhold.

 

De understregede opskrifter er gratis og kan frit tilgås.

 

Ønsker du adgang til alle opskrifterne, kan du få adgang her

 

Har du allerede en bruger, så log ind her

0. Generelt

 

0.1. Sådan bruger du MikroKogeBogen.dk

0.2. Formelsamling

0.3. Matematik kursus

 

 

2. Forbrugerteori

 

Oversigt over forbrugsvalg

 

2.1 Marginalnytter og MRS

2.2 Optimalt forbrugsvalg - Imperfekte substitutter

2.3 Perfekte substitutter

2.4 Perfekte komplimenter

2.5 Illustration af indifferenskurver

2.6 Illustration af budgetlinjer

2.7 ICC-kurven 

2.8 Udledning af Engelkurver

2.9 PCC-kurven

2.10 Udledning af efterspørgselskurver

2.11 Indkomst- og substitutionseffekt

2.12 Lagrange metoden

4. Omkostninger

 

4.1 Beregning af omkostningsfunktioner

4.2 Illustration af omkostningsfunktioner

4.3 Sammenhæng mellem AC og MC

4.4 Sunk costs

4.5 Opportunity costs samt Accounting- & Economic costs

6. Monopol

 

6.1 Profitmaksimering

6.2 Prisloft

6.3 Lerner Index

6.4 Naturligt monopol

6.5 Prisdiskriminering af 1. grad

6.6 Prisdiskriminering af 2. grad

6.7 Prisdiskriminering af 3. grad når MC ikke er konstant

6.8 Prisdiskriminering af 3. grad når MC er konstant

 

8. Monopolistisk konkurrence

 

8.1 Ligevægt på kort sigt

8.2 Ligevægt på lang sigt

8.3 Monopolistisk konkurrence vs. fuldkommen konkurrence

10. Velfærd & Generel Ligevægt

 

10.1 Forbrugeroverskud (CS)

10.2 Producentoverskud (PS)

10.3 Dødvægtstab (pga. markedet)

10.4 Dødvægtstab (pga. skat/afgift)

10.5 Dødvægtstab (pga. tilskud)

10.6 Edgeworth Box - Generel ligevægt

10.7 Pareto optimalitet - Generel ligevægt

 

12. Asymmetrisk information

 

12.1 Adverse Selection

12.2 Moral Hazard

12.3 Signalering & screening

3. Produktionsteori

 

3.1 Marginalprodukter og MRTS

3.2 Optimal kombination af input - Imperfekte substitutter

3.3 Perfekte substitutter

3.4 Perfekte komplementer

3.5 Produktion på kort vs. lang sigt

3.6 Skalaafkast

3.7 Loven om faldende marginalprodukt

3.8 Illustration af isokvanter

3.9 Illustration af isokostlinjer

 

 

5. Fuldkommen konkurrence

 

5.1 Profitmaksimering og ligevægt på kort sigt

5.2 Profitmaksimering og ligevægt på lang sigt

5.3 Effekt af fast tilskud fra staten

5.4 Effekt af styktilskud fra staten

 

7. Oligopol

 

7.1 Cournot duopol når virksomhederne er ens

7.2 Cournot duopol når virksomhederne er forskellige

7.3 Bertrand duopol

7.4 Stackelberg duopol

7.5 Karteller

9. Spilteori og strategisk adfærd

 

9.1 Dominerende strategier

9.2 Nash ligevægte

9.3 Chicken game (flere nashligevægte)

9.4 Fangernes Dilemma 

9.5 Regulering - betydning af bøder

 

11. Usikkerhed 

 

11.1 Oversigt - Risikopræferencer

11.2 Forventet værdi (EV)

11.3 Forventet nytte (EU)

11.4 Risikopræmie (forsikring)

11.5 Varians og standardafvigelse

 

13. Eksternaliteter

 

13.1 Afgifter - offentlig løsning på eksternaliteter

13.2 Coase Teoremet - privat løsning på eksternaliteter

13.3 Offentlige goder

13.4 Samlet betalingsvillighed for offentlige goder

MikroKogeBogen © - Indholdsfortegnelse - Mikroøkonomi 

bottom of page